Logo Topbariavungtauaz com

Chính sách Bảo mật của Top Bà Rịa Vũng Tàu AZ

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Top Bà Rịa Vũng Tàu AZ. Chính sách bảo mật này được thiết lập để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng trang tin tức Top Bà Rịa Vũng Tàu AZ. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật liên quan.

1. Thông tin thu thập: Chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân cơ bản để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, và thông tin về trình duyệt bạn đang sử dụng.

2. Sử dụng thông tin: Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp nội dung tin tức, cập nhật và thông tin liên quan. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên hệ và trả lời các yêu cầu của bạn.

3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Sử dụng Cookie: Chúng tôi có thể sử dụng cookie để theo dõi hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn để cung cấp trải nghiệm tốt hơn. Bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình nếu muốn.